последвай ни

Политики за поверителност

ВЪВЕДЕНИЕ

Извършвайки дейността си “Бейколоджи“ ЕООД с ЕИК 201328653 („Дружеството“, „Bakeology“, „Бейколоджи“, „ние“, „нас“) обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.  Интернет страницата https://bakeology.bg се притежава от “Бейколоджи“ ЕООД   и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”). Настоящата политика има цел да Ви информира по лесен и разбираем начин кои сме ние, какви лични данни събираме за Вас, защо ги събираме, какво правим с тях и какви права имате.Когато споделяте лични данни с нас, ние ги обработваме съгласно тази политика.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. Bakeology не обработва такава информация за Вас.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Bakeology събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките на Бейколоджи. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на Bakeology.

 ВИДОВЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС

– При създаване на Профил, регистриране на интернет страницата ни, купуване на продукт, сключване на договор
– имената Ви; електронния Ви адрес; адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки;
– За управление на достъп и идентифициране на профила Ви – електронен адрес и парола;
– Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, номер на клиент, номер на телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана със средството за плащане, сума на покупката и честота на извършваните покупки;
– За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката;
– За рекламации и жалби – имената Ви, електронния Ви адрес, продуктите, които са купени; пощенски адрес, информация относно рекламацията/жалбата.

ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за Бейколоджи са:

– Дейности по управление на електронния ни магазин:
– Данни за целите на изпълнение на направена поръчка/и от електронния магазин на Bakeology на основание сключването на договор;
– Осчетоводяване и фактуриране на покупките на основание законовото ни задължение за това;
– Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни;
– Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие;
– Маркетинг дейности на Дружеството на основание дадено съгласие.

УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ (COOKIES)

Интернет страницата използва бисквитки, за да улесни навигацията Ви. За да сме сигурни, че Уебсайтът е добре поддържан и за да гарантираме по-добра навигация, ние или нашите доставчици на услугата, можем да използваме “бисквитки” (cookies) (малки текстови файлове, съхранявани в браузъра на потребителя) , които позволяват на Уебсайта да брои посетителите на определена страница, и да достъпва определени „бисквитки“) за събиране на обобщени данни.

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър.

Bakeology не носи отговорност ако интернет браузър, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им, е възможно да се наруши функционирането на сайта.

СИГУРНОСТ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

За да защитим Вашите данни, ние предприемаме необходимите мерки в съответствие с действащите разпоредби и закони за защита на лични данни и сигурност на данните, като в това число изискваме от нашите доставчици на услуги да прилагат необходимите мерки за защита на  личните данни и сигурността на Вашите данни включващи административни, технически и физически мерки – за да защитим личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Онлайн услугата – ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН използва кодиране чрез защитени способи на всички уеб страници, на които се събира лична информация.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

Всички служители на Bakeology са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си. Ние не предлагаме и не продаваме Вашите лични данни.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ

Ако сте предоставили Ваши лични данни на Bakeology, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:
– право на достъп до личните Ви данни, обработвани от Bakeology;
– право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
– право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
– правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
– право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;
– право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.
Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на privacy@bakeololy.bg. Също така във всеки електронен бюлетин, който получавате от Bakeology има опция за отписване.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ДЕЦАТА

Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро.

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

 на имейл адрес: privacy@bakeololy.bg